Matdeelungen

Leef Hondsfrënn,

Ech wëll iech kuerz matdeelen dass d‘Hond an Welpenschoul Vakanz mécht an zwar

 vum 16.08.2023 bis den 05.09.2023 nach mat.

Ab Mëttwochs den 06.09.2023 geet et dann erëm wéi gewinnt weider.

Mir wënschen Iech all eng schéin Vakanz hoffentlech schéint Wieder bleift gesond an mir freeën ons elo schonn fir Iech gutt erholl erëm ze gesinn.

Leef Gréiss vun der ganzer Equipe

Leef Hondsfrënn,
Trainingen sin :
Mettwochs
1   Welpen  ( bis 6 Méint )       Mëttwochs um  18.30
2   Junioren ( ab 6 Méint )       Mëttwochs um  18.30
Sonndes
3   Fortgeschrëtten                  Sonndes   um  10.00  –  11.00
Kontaktpersoun:   RECHT Pol um 621 242 211.