Matdeelungen

Leef Hondsfrënn,

D’Hondsschoul vun Sonndes mëscht Vakanz an zwar vum

28.08.   bis  den 11.09.2022 nach mat

Mir treffen ons erëm Sonndes den 18.09.2022 wéi gewinnt um 10.00 Auer

Erhuelt Iech gutt an bis geschwënn

Equipe vun der Hondsschoul

 

Trainingen sin :
Mettwochs
1   Welpen  ( bis 6 Méint )       Mëttwochs um  18.30
2   Junioren ( ab 6 Méint )       Mëttwochs um  18.30
Sonndes
3   Fortgeschrëtten                  Sonndes   um  10.00  –  11.00
Kontaktpersoun:   RECHT Pol um 621 242 211.