Letzte Veranstaltungen

VAKANZ

Leef Hondsfrënn, Ech wëll iech kuerz matdeelen dass d'Hond an Welpenschoul Vakanz mécht an zwar vum 16.08.2023 bis den 05.09.2023 nach mat. Ab Mëttwochs den 06.09.2023 geet et dann erëm wéi gewinnt weider. Mir wënschen Iech all eng schéin Vakanz hoffentlech schéint Wieder bleift gesond Read More ...

IGP Prüfung

Den 15 + 16.04.2023 hun mir eng Prüfung op onsem Terräin

OUSCHTEREN

OUSCHTERSONNDEG ASS KENG HONDSSCHOUL Mir wënschen Iech all schéin Ouschteren Equipe vum Hondsclub