OUSCHTEREN

OUSCHTERSONNDEG ASS KENG HONDSSCHOUL Mir wënschen Iech all schéin Ouschteren Equipe vum Hondsclub

VAKANZ

LÉIF HONDSFRËNN, D'Hondsschoul vun Sonndes mëscht Vakanz an zwar vum 28.08.   bis  den 11.09.2022 nach mat Mir treffen ons erëm Sonndes den 18.09.2022 wéi gewinnt um 10.00 Auer Erhuelt Iech gutt an bis geschwënn Equipe vun der Hondsschoul